Hitachi D-5500

Въпроси и отговори за проблеми в съществуващите модели касетни декове. Темата не касае модификации на касетни декове!
Правила на форума
Във форума се коментират ремонти и проблеми в касетни и ролкови декове. Добре е всеки снимков материал или ревю да бъде правено в отделна тема. Забранени са самохвалства и изтъквания на модификации ако не са подробно описани. Нарушенията на последното ще бъдт санкционирани с директен бан на потребителите. Напълно задължително е спазването на добрия тон и УВАЖЕНИЕ!

Hitachi D-5500

Мнениеот BoardMan » Вто Окт 06, 2015 2:48 am

Това е една солидна по конструкция машина, която изненадва със звучене след пълна профилактика. Машината има доста проблеми, след остраняването на които показва сериозността си. Няколко отличителни черти на машината в сравнение с други:
- изключително ниски детонации
- изключително малък фонов шум
- доста интересна система за установяване на работната точка

Коефициента на детонации след профилактиране на механиката, измерен с тестова лента TCC113 е от порядъка на 0,03% DIN. Честотната характеристика на стандартната немодифицирана машина е показана на следващата снимка. Вижда се типичното за старите машини повдигане на ниските спрямо средночестотния и високочестотния диапазпн. Честотната характеристика е съвместима с някои по-стари машини (по стандарта преди въвеждането на IEC-1981 Prague).

hitachi_d5500.jpg


Снимков материал от компонентите на машината може да бъде отворен от следния линк:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1024704307563271.1073741860.440637905969917&type=1&l=09c4e3e566

Сервизен репорт на сменените компоненти, проблеми и наложени промени е наличен на следния адрес:
https://cloud.mail.ru/public/MCr2/PKwdYfBCP

Машината показа изключително ниско ниво на шума. Бяха измерени стойностите за шума без използване на преценящ филтър с крива А. Такова измерване не отговаря на IEC стандарта, но представя по-тежкия случай, в който под внимание се взимат и нискочестотните шумове, които иначе се маскират от преценящия филтър. Бяха направени 2 измервания. Първото представя собствено изтрита лента върху машината, но с изключена записваща глава. След това лентата се възпроизвежда върху същата машина и се измерва нивото на шумовото напрежение на линейния изход за ленти от тип I и II. При изчисляване на отношението сигнал/шум за опорно ниво бе взето 1.110V, което бе измерено от образцова измервателна лента на TEAC, отговаряща на 0dB/250nWb/315Hz. Втория тип измерване бе със свързана изтриваща глава, при калибрирана система ATRS за конкретния тип лента, както и при нулево полужение на входния регулатор за LINE-IN. Резултатите на пръв поглед са с занижени числа, но не трябва да се подценява, това че не е използван филтър крива А:

Tape type model | on erase tape | on biased tape without Dolby
(chrome tape) BASF TP2 | 58.3dB | 56.5db
(normal tape) FUJI DR | 54.3dB | 52.1dB

За сравнение по същия метод бе измерен един от върховите модели на Technics – RS-B965. Резултатите за него при нормална лента Fuji DR показаха 49.1dB а за хромна BASF TP2 показаха 53.7db. И при двете машини Долби модула не бе включен. В спецификацията на RS-B965 за отношение S/N с преценящ филтър крива А и лента в позиция II се дават 57dB. Като извод D-5500 има с поне 3дБ по-добро отношение сигнал-шум спрямо B965, която не е никак лоша машина.

По отношение на запис, ATRS успява да изравни доста прецизно на всички видове ленти. Тя настройва подмагнитването общо за двата канала, след което чувствителността на лентата за всеки един канал в 16 стъпки, след което честотната корекция за 7kHz за всеки един канал отново в 16 стъпки и най-накрая настройва и честотната корекция за 14kHz отново в 16 стъпки за всеки един канал.

Може да се отбележи прецизния стрелкови индикатор на машината, който не е много бърз и е с разлята скала около 0dB. Това е един от най-прецизните VU индикатори по отношение на стереобаланс, който съм виждал по машини. Направен запис и възпроизведен на дек с индикатор с много стъпки и резолюция от 1db показва максимална разлика от 1dB по отношение на баланс. Заедно с това може да се отбележи, че индикатора е за средна стойност, като има и дублиран общ светодиоден пиков с показания 0, +3, +7dB. Пробите показаха, че машината успешно записва на нормална лента до +6db (пиково) а на хромна и до +8dB (пиково) спрямо 0dB=160nWb/m и то без забележими чуваеми нелинейни изкривявания. За отбелязване е, че по усилвателните трактове в ЗУ, както и по честотните корекции там няма звена реализирани с многостъпални усилватели с ООВ, както и това че стандартната честотна корекция също е реализирана с пасивна честотно определяща верига извън ООВ.

Това е като цяло общото представяне на машината, като ще последва по-детайлна техническа и конструктивна оценка на машината по отношение на модулите в нея. По отношение на модификации се целеше те да бъдат минимални и само наложителни. В сервизния лист след ремонта са описани подробно, което прави машината пригодна за бъдеща поддръжка.

Машината е реализирана доста интересно с модул за външно безжично дистанционно управление, което се вади от капака под вратичката на касетата. Когато този модул е поставен в машината се ползва като клавиатура за управление на дека. Един от проблемите на машината беше загуба на контрол и управление, и въпреки че имаше генериране на изходни импулси, както и приети в приемната част, то нямаше декодиране на команди (наличие на какъвто и да било симптом за живот). Оказа се, че времедиаграмите на предавателя не отговарят на заводските. С времето явно промяна на стойности по компоненти са променили работните режими на генераторите, които бяха настроени прецизно. С това машината прояви живот, но също с това започнаха проявите на проблемите един след друг. Като цяло почти всички електролитни кондензатори бяха сменени – част от тях се бяха разтекли а останалите не изпълняваха коректно функцията си (завишен шум, влошена честотна характеристика, завишен брум в захранващите вериги). След смяна на голяма част тези кондензатори (бяха сменени според сигналния път и с увеличен капацитет във захранващите вериги) голяма част от проблемите изчезнаха. Списък със сменените компоненти и новата стойност може да се види в сервизния лист след ремонта. Като проблем обаче останаха две важни неща: На първо място Долби модула не работеше. Имаше преминаване на звук през чипа, но нямаше проява на компресия и експанзия (компандерите нямаха управление при включено състояние). Измерените работни напрежения по крачетата на Долби чиповете не отговориха на сервизното описание. Бяха поръчани нови Долби чипове, с което системата заработи – явно във времето интегралната схема е станала с ликажни входове, които нарушаваха поведението на усилвателя, регулиран с напрежение. Втория основен проблем се оказа в неработоспособност на ATRS системата. Допълнителни проблеми бяха завишения шум при възпроизвеждане, както и по-значителния при запис. Шума на възпроизвеждащия усилвател бе подобрен, като входния транзистор бе сменен с 2SK170. Това наложи промяна на работната точка на входния усилвател, като бяха изкключени от работа (шунтирани) един електролитен входен кондензатор и един резистор в сорсовата верига. Бяха сменени и множество сигнални транзистори от 2SC458 на BC550C. Бяха подбрани с голямо усилване и мачнати по двойки по каналите. Заради по-високото си усилване се реши да се ползват такива, вместо 2SC2240. В генератора на ток на записващия усилвател бе поставен 2SA970. Всичко това доведе до значително занижаване, както шума от линейния вход, така и на собствения шум на ВУ. Заради високоя входен шумов ток и високоимпедансните входни вериги, машината имаше значително ниво на шума дори и от монитор през вход линия при намалени до край потенциометри за ниво на записа. Всички тези проблеми бяха решени със смяната на сигналните транзистори. Бяха констатирани множество студени спойки по страничната платка за ATRS системата. За разлика от другите основни платки, тя е двустранно реализирана с два слоя пътечки и там където се ползват проходни отвори за предаване на връзката между двете страни са се получили множество студени спойки. Това помогна, но не оправи ATRS системата. Тя започна да работи, но калибрираше грешно всички ленти. В редки изключения даваше някакъв далечен резултат. След измерване се видя, че изходните генератори на системата не работят добре. Настроиха се изходните форми на сигнала до премахване на изкривяванията от тип ограничаване. Заедно с това се констатира, че завидски са поставени погрешно тримерите за регулиране на нивото на ЗУ. Средния край бе монтиран към изхода на долби чипа, вместо към базата на първия транзистор в ЗУ. Това нарушаваше работата на ATRS, тъй като се образува делител с променлив коефициент на делене спрямо реферната чувствителност при ръчен режим и тази, използвана от изходите на образцовия генератор. Самите тримери даваха и различно общо съпротивление, затова бяха сменени с нови. Преди започване на ‘финната’ част от настройката на машината се премина към профилактика на механиката.

Забеляза се, че вратичката на касетата е крива. Оказа се счупен държач на рамото на вратичката. Премина се към пълно разглобяване на механизмите. Механиката е доста подобна на модела D-3300M, като тук директния мотор е доста по-масивен. Предаването на движението между двата маховика се реализира ремъчно. Оригиналния ремък не бе с правилен размер и се изместваше, в следствие на което левия тонвал имаше по-висока скорост спрямо десния, като мачкаше всички ленти около водещите ролки. Движението от овновния маховик, който е доста сериозен и солиден се предава посредством междинен пластмасов диск, монтиран върху него. Чрез този диск изравняват скоростта на ремъчната предавка до необходимата към втория доста по-малък маховик. Двата тонвала са с еднакви диаметри, което на пръв поглед създава условия за биене между тях. Системата за автостоп е реализирана посредством рид ампула, задействана с въртящ магнит от приемащата тон-ролка през ремък. Навиващият мотор е с вибрационен механичен стабилизатор на оборотите и предава движението посредством ремъчна предавка. В режим на възпроизвеждане фрикционното колело за пренавиване е освободено и движението се предава посредством второ колело и втора гумена фрикционна предавка, която зацепва с притискаща пружина към приемащия хъб. При пренавиване соленоид задвижва централната ос в пренавиващото колело, с което механически то зацепва към второ, което предава движението му към фрикцията за пренавиване. По това време възпроизвеждащата фрикция е освободена. Тя се задейства посредством улей шасито, вдигащо главите само при възпроизвеждане. Интересна е системата за плавно отваряне на вратичката на касетата – AIR DUMP механизъм. На пръв поглед нищо кой знае какво, но е гъдел.

Реализацията на последната се оказа доста интересна. Пластмасовия държач на вратичката на касетата е покрит в горната си част с тънка гумена лента. Тази лента контактува към зъбно колело с трионообразен профил на зъбите. Натиска на рейката с гума към колелото става посредством притискаща пружина. При отблокиране на вратата други две пружини започват да я избутват в предна посока. Отварянето се забавя в следствие на създаване на забавяне от това зъбно колело, което завърта червячна предавка, на която са монтирани две въздушни перки. Колкото е по-висока скоростта на отваряне, толкова тези перки имат по-висока скорост на въртене и срещат по-голямо въздушно съпротивление. Така забавят движението на червяка и зъбното колело, с което се реализира и плавното отваряне. При затваряне на вратата заради трионообразния профил на зъбите на колелото, то не се зацепва към гумената рейка. Това е първата предавка, в която виждам зъбно колело да предава движението на червяк. В общия случай е обратното – червяка предава движението към зъбното колело, като има и допълнителна зацепваща фукция в обратен режим на работа. Тук заради специалния профил за зъбите той работи обратно.

Констатирани бяха няколко дефекта от тип глезотийки – изгоряла крушка на подсветката на касетата, както и изгорял светодиод за тест режима на функцията ATRS. Колкото и да са дребни, отстраняването на тези проблеми е трудоемко, заради трудно достъпните места, в които се намират тези компоненти. Механизма беше почистен, смазан и сглобен. Бе окабелен наново към основните платки на машината. След теста и настройката на задната спирачка показа пълна работоспособност за всякакви тънки ленти, без мачкане или нарушено азимутно водене. Бяха измерени и доста ниски коефициенти на детонации на цялостната механика. Премина се към настройка на скоростта на водене на лентата, както и азимута по фазовия метод с пълнопътечни образцови тест ленти. След окончателна верификация на правилната работа на механиката се премина към настройка на електрическата част по пътя на сигнала.

На първо време се провериха осцилограмите на изтриващия генератор. Бяха настроени спирачните кръгове, кръговете за MPX филтъра, както и резонансния кръг на изходния трансформатор за BIAS сигнала. В този модел има реализирано електронно управление на подмагнитването от ATRS системата. За целта има отделен усилвател, управляван с напрежение, който взима сигнал от изтриващия генератор и го подава на вторичен изходен кръг. Беше поставен и допълнителен радиатор в платката за управление към силовия транзистор, който при възпроизвеждане загрява прекалено много.

Проследяването по пътя на сигнала при възпроизвеждане и запис показа добра работа. Към този момент бяха сменени голяма част от електролитните кондензатори (задължително всички сигнални). Бяха сменени и транзисторите, като оригиналните вкарваха значителен шум. В това решение на ВУ, корекцията на загубите от главата е реализирана чрез отделен усилвателен транзистор, който работи в паралел с усилвателен транзистор по ниски и средни честоти. Компенсиращия транзистор в емитерната верига има поставен LC кръг, който повишава усилването за горната гранична честота. Степента на корекция може да се регулира с изведен тример, но се констатира, че това иноваторско за времето си решение е грешка на фирмата и води до два основни проблема: На първо място двата изхода на транзисторите са свързани в паралел – изход с изход, като всеки изход товари другия. Това води до измерими нелинейни изкривявания при възпроизвеждане при ниски и средни честоти. Второ допълнителният транзистор увеличава шумовото напрежение към общия изход, а в частта в която са монтирани все още сигналните нива са слаби. Компенсиращия транзистор бе премахнат, като корекцията на загубите от главата се сведе до монтиране на един единствен пасивен кондензатор в паралел към буферния резистор на спирачния кръг на ВУ. Така заедно със спирачния кръг този кондензатор образува резонансна верига, която компенсира загубите в главата (пасивно). Точната количествена оценка на стойностите на компенсиращите елементи бе направена практично с измервателните ленти до получаване на предавателната характеристика, измерена в оригиналната машина преди модификацията. Последваха нстройка на работното Долби ниво, което за конретните чипове бе 775mV на изходите на Долби усилвателите при подаден сигнал от образцова Долби тест лента (200nWb/m ANSI). Последва настройка на поведението/работната точка на компресорите и екпандерите за 2kHz (описано в сервизното ръководство). Последва настройка на записващия тракт и подмагнитването до изравняване на честотната характеристика за ръчно установена позиция I за лента FUJI DR (съвместима и с TDK-D). Настроени бяха нулевите индикатори за BIAL/чувствителност на предния панел на машината, така че да отговорят на 100% показание. Последва настройка на ATRS модула.

Конкретния ATRS модул се различава спрямо моделите 1100 и 3300. Тук за установяване на работната точка на BIAS системата използва генератор на 5kHz. Сканира на два пъти всички 16 стъпки на подмагнитване – веднъж при намаляване от камсилано до минимално полужение и обратно. Осреднява позицията при, която е регистрирала най-високо ниво на запис на тест тона с 5kHz за съответните канали и редуцира подмагнитването с определен коефициент. Така търси пиковия ток за 5kHz, който е по-лесно откриваем и след това го редуцира до оптималната стойност. Следва установяване на чувствителността на лентата, след което и настройка на позицията на записващите еквалайзери. Системата използва процесор с обща шина за данни, по която е навързана цялата периферия. Тя включва специален демултиплексор, който декодира по 4 логически състояния за регулиране на нивото за ляв и десен калан, 4 за еквалайзера при средни честоти и още 4 за еквалайзера при високи честоти. Това са общо 24 логически сигнала, които се споделят динамично по 4 битова шина за данни. Заедно с това по същата тази шина се подава сигнал към ЦАП модула за устанивяване на напрежението към регулиращия усилвател за подмагнитване, както и към ЦАП модула за сканиране на входното напрежение от пиковите изправители за ATRS системата. Последния ЦАП използва линейни стъпки, подадени към единия вход на компаратор. На другия вход на компаратора се подава динамично сигнал от ляв или десен канал във времето. Процесора управлява изчистването за пиковата памет на изправителите, както и регулира сигнала от кой канал да изпрати към входа на компаратора. Към процесора има закачена и външна статична памет за съхранение на парамерите. Запомнянето на параметрите става непосредствено след успешна калибрация на системата. Тогава с натискане на ТЕСТ бутона и бутон за номер на позиция те се прехвърлят там. При пускане на машината тя взима параметрите от тази памет, която се поддържа с външна батерия. Ако напрежението на поддържащата батерия е ниско, тогава светодиода над бутона за пускане на дека започва да мига. Ако напрежението е коректно, тогава той свети постоянно.

В крайна сметка по грешката по която калибрираше ATRS системата се направи симулационна схема, която да реализира обратната честотна крива на грешката преди пиковите изправители. Бяха добавени RC вериги, които да настроят чувствителноста към входните усилватели преди сканиращия пиков изправител и АЦП модула. Системата заработи коректно без да дава грешка при настройка на параметрите за всички разлини ленти в процес на пробата.
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
R2R: Tandberg 10XD (2 tracks, 4 heads, crossfield), Akai GX-77 (4 tracks, 6 heads), reVox A77 (2 track), Nakamichi HighCom-II
Tape: Nakamichi BX300E/480, Alpage AL-300M(9.5cm/s), Hitachi D-5500M/D-3300M, Sony TC-KE500S, Technics RS-B965/B905, Akai GXC-709D
Headphones: Beyerdynamic T1 (semi-open, sn17127), AKG K701 (open, sn92333), AKG K518DJ (closed)
Аватар
BoardMan
Site Admin
 
Мнения: 128
Регистриран на: Съб Сеп 27, 2014 4:54 pm
Местоположение: Пловдив, България

Назад към Касетни и ролкови декове - поглед отвътре (ремонти, снимки и ревюта)

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта

cron